Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
Točka Opis Gradivo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Zapisnik Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
zapisnik
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje Občinskega sveta z dne 28. februarja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - izvolitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije - imenovanja predstavnika ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec - imenovanj v delovna telesa Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
gradivo
parcela 1720/15
parcela 2107/1
parcela 2107/2
parcela 2118/2
parcela 1499/1
4. točka  Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2012
gradivo
5. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2011
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
6. točka  Predlog odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B1
priloga B2
priloga C1
priloga C2
priloga D1
priloga D2
priloga E1
priloga E2
priloga F1
priloga F2
8. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
priloga F
9. točka  Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave
gradivo
12. točka  Predlog letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata
gradivo
14. točka  Predstavitev poslovnih poročil javnih zavodov katerih: - ustanoviteljica je Občina Žalec:(Vzgojno izobraževalni zavod I. osnovna šola Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Šempeter, Vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola Griže, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Petrovče, Vzgojno izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec, Zavod za kulturo šport in turizem Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec) - soustanoviteljica je Občina Žalec: Vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Risto Savin Žalec, Javna zavod UPI ljudska univerza, Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod II. osnovna šola Žalec, Regijsko visokošolsko središče Celje)
gradivo
15. točka  Poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2011 in seznanitev z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela za leto 2012 s predlogom stališč
poročilo
16. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
Sklep Opis Gradivo
1013001 Imenovanje 
sklep
1013002 Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
sklep
1013003 Sklep- odlok o soglasju k določitvi cene storitve »Pomoč družini na domu«. 
sklep
1013004 Sklep- odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2011. 
sklep
1013005 Sklep- odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec. 
sklep
1013006 Sklep- odlok o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever.  
sklep
1013007 Program opravljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod. 
sklep
1013008 Sklep- odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline. 
sklep
1013009 Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma.  
sklep
1013010 Pravilnik o sofinanciranju programov projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave. 
sklep
1013011 Letni program športa 
sklep
1013012 Delo medobčinskega inšpektorata 
sklep
1013013 Predstavitev poslovnih poročil javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. 
sklep
1013014 Sklep- javna obravnava odlokov 
sklep
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT