Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Okoljsko osveščeni
Tržnica Žalec

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Občinski svet

ODBORIKOMISIJE, SEJE

Občinski svet je najvišji organ občine. Sestavlja ga 29 svetnikov. Njegove pristojnosti so opredeljene v Statutu občine Žalec. Občinski svet deluje po določilih Poslovnika Občinskega sveta. Sedanji sestav je bil izvoljen na Lokalnih volitvah 2014. Ustanovitev, sestava, naloge in način dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec so opredeljeni v Odloku.

Sklep o financiranju političnih strank (18.10.2016) PDF

Program dela: 2015, 2016, 2017, 2018

vzorec 1 - predlog gradiva za občinski svet PDF
vzorec 2 - verifikacija gradiva za občinski svet PDF
vzorec 3 - predlog amandmaja PDF
vzorec 4 - vprašanje/pobuda člana občinskega sveta PDF

Terminski plan sej 2014-2018:
1. konstitutivna seja Občinskega sveta 2014-2018 dne 23. oktobra 2014
2. redna seja  Občinskega sveta dne 6.11.2014
3. redna seja Občinskega sveta dne 20.11.2014
4. redna seja  Občinskega sveta dne 17.12.2014
5. redna seja Občinskega sveta dne 23.02.2015
6. redna seja Občinskega sveta dne 16.04.2015
maj 2015 - seznanitev z delovanjem krajevnih in mestne skupnosti
7. redna seja Občinskega sveta dne 18.06.2015
slavnostna seja Občinskega sveta v počastitev praznika Občine Žalec dne 06.09.2015
november 2015 - seznanitev s stanjem gospodarstva, kmetijstva, turizma in mladih v občini
8. redna seja Občinskega sveta dne 22.10.2015
9. redna seja Občinskega sveta dne 19.11.2015
10. redna seja Občinskega sveta dne 17.12.2015
11. redna seja Občinskega sveta dne 18. februar 2016
12. redna seja Občinskega sveta dne 21. aprila 2016
13. redna seja Občinskega sveta dne 16. junija 2016
slavnostna seja Občinskega sveta v počastitev praznika Občine Žalec dne 06.09.2016
14. redna seja Občinskega sveta dne 20. oktobra 2016
15. redna seja Občinskega sveta dne 17. november 2016
16. redna seja Občinskega sveta dne 22. decembra 2016
17. redna seja Občinskega sveta dne 16. februarja 2017
18. redna seja Občinskega sveta dne 20. aprila 2017
19. redna seja Občinskega sveta dne 22. junija 2017
slavnostna seja Občinskega sveta v počastitev praznika Občine Žalec dne 06.09.2017
20. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017
21. redna seja Občinskega sveta dne 23. novembra 2017
22. redna seja Občinskega sveta dne 21. decembra 2017
23. redna seja Občinskega sveta dne 22. februarja 2018
24. redna seja Občinskega sveta dne 12. aprila 2018
25. redna seja Občinskega sveta dne 24. maj 2018
26. redna seja Občinskega sveta dne 28. junij 2018

Trenutna sestava 2014-2018:
SOCIALNI DEMOKRATI (6)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (5)
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA (5) 
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (5) 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (4)
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (1)
DAJMO - NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC (1)
LISTA POŠTENO IN PRAVIČNO (1)
ZVEZA ZA PRIHODNOST (1)
(moških 16 / žensk 13)

Ime in priimek Naslov Stranka / lista
Robert Čehovin, podžupan Gotovlje 106f,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Ivan Jelen, podžupan Ponikva pri Žalcu 24a,
3310 Žalec
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
dr. Hana Šuster Erjavec, pooblaščenka Župana Dobriša vas 16,
3301 Petrovče
SMC - Stranka modernega centra
Roman Virant Čopova ulica 6,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Anica Krčmar Ulica heroja Staneta 6,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Tanja Trobiš Gotovlje 55,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Ivan Krašovc Pongrac 53,
3302 Griže
Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj 11a,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Viktor Mitov Čopova ulica 1,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Dani Zagoričnik Kvedrova ulica 17,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Jasna Sraka Petrovče 36,
3301 Petrovče
Slovenska demokratska stranka
Mirjam Groblar Čopova ulica 4,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Matjaž Krk Migojnice 109,
3302 Griže
Slovenska demokratska stranka
Borut Cink Šprajčeva ulica 7,
3310 Žalec
SMC - Stranka modernega centra
Alenka Omladič Čopova ulica 5,
3310 Žalec
SMC - Stranka modernega centra
Nejc Šporin Ulica heroja Staneta 6,
3310 Žalec
SMC - Stranka modernega centra
dr. Tatjana Kovač Šlandrov trg 28,
3310 Žalec
SMC - Stranka modernega centra
Olga Markovič Griže 29,
3302 Griže
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Stanislav Jerman Jurčičeva ulica 18,
3310 Žalec
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Zdenka Jan Spodnje Grušovlje 11,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marjan Vodeb Pongrac 79a,
3302 Griže
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Krulec Galicija 48b,
3310 Žalec
Slovenska ljudska stranka
Tina Rosina Košir Petrovče 232a,
3301 Petrovče
Slovenska ljudska stranka
Rok Sedminek Podlog v Sav. dolini 30b,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Slovenska ljudska stranka
Alenka Polšak Liboje 74b,
3301 Petrovče
Vilma Tekavc Šlandrov trg 26,
3310 Žalec
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Lojze Posedel Ulica Rista Savina 11,
3310 Žalec
DAJMO - Nestrankarska lista za razvoj občine Žalec
Vojko Zupanc Kratka ulica 12,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Lista Pošteno in pravično
Jasmin Fideršek Cankarjeva ulica 5,
3310 Žalec
Zveza za prihodnost

Seznam predstavnikov ustanovitelja v javnih zavodih
navodilo za predstavnike
Sestava občinskega sveta v mandatu 2010 - 2014
Sestava občinskega sveta v mandatu 2006 - 2010
Sestava občinskega sveta v mandatu 2002 - 2006
Sestava občinskega sveta v mandatu 1998 - 2002

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT