Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Javno naznanilo PCAG III

Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone Arnovski gozd (OPPN PCAG III) za EUP z oznako LO 4/3, na Ložnici pri Žalcu

Javna razgrnitev poteka od 18. januarja do 18. februarja 2019 :

- v prostorih Občine Žalec, ul. Savinjske čete 5, soba št. 53,
- v prostorih Mestne skupnosti Žalec, ul. Savinjske čete 4

Gradivo bo dostopno v času uradnih ur.
Besedilo odloka PDF
Ureditvena situacija PDF
Komunalna situacija PDF

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 6. 2. 2019 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT